^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła

wspieramy najlepszychZarząd Województwa Opolskiego ogłasza w dniach od 12 do 30 września br. nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy:

- w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali średnią z wszystkie ocen nie niższą niż 4,80;
- w roku szkolnym 2015/2016 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub przedsiębiorczości uzyskali średnią nie niższa niż 4,60;
- pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2015 na jednego członka rodziny nie przekracza 2 022,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 2 292,00 zł netto) – świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ nie wlicza się do dochodu.

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=15560 oraz w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 14, pokój 615; 45-082 Opole

Szczegółowych informacji udziela:
Departament Edukacji i Rynku Pracy, tel.: 77 54 16 505, 77 54 16 536, 77 54 16 500

 

uwaga rodzice7 września 2016r. - Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych gimnazjum, zapoznanie z regulaminem wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych. Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół w Dobrzeniu WIelkim w sali 113 o godz. 17:00.

rozpoczecie roku 2016Po dwumiesięcznej przerwie mury naszej szkoły znów zapełniły się uczniami. Jak co roku 1 września rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Towarzyszyło nam hasło "Mądrze buduj swoją przyszłość".
Dyrektor dr Dorota Gajda-Szczegielniak życzyła uczniom i pracownikom szkoły sukcesów i mobilizacji w nauce oraz pracy, poszukiwania z zachwytem odpowiedzi na wszelkie pytania, ale przypomniała też, że za 10 miesięcy znów wakacje.
O odkrywaniu oceanów mądrości mówił również ks. proboszcz Jan Polok.
Uczniowie natomiast przypomnieli nam, że 1 września to także data wybuchu najbardziej krwawego konfliktu zbrojnego w Europie - II Wojny Światowej.
Wykład inauguracyjny "Śląski dom, wczoraj i dziś" wygłosił mgr inż. Grzegorz Gołębiowski. Architekt mówił o konieczności wprowadzania ładu i estetyki w przestrzeni publicznej poprzez zachowanie kanonu typowych cech budownictwa śląskiego i podkreślał ich ogromne znaczenie dla tożsamości kulturowej.

Wszystkim życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym, a w sposób szczególny pragniemy powitać 166 uczniów, którzy w tym roku rozpoczynają edukację w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim.

witaj szkolo
Zapraszamy na uroczystą inaugurację rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017.

Uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum powitamy 1 września o godzinie 8:00 w Dobrzeniu Małym przy ul. Opolskiej 87.

Uczniów Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego powitamy 1 września o godzinie 9:00 w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 94.

 

maturaZ ogromna radością informujemy, że zdawalność egzaminu maturalnego w części pisemnej wynosi w szkole 100% , w części ustnej egzamin nie powiódł się tylko 1 osobie. Drodzy Maturzyści jesteśmy z Was dumni i gratulujemy!
Życzymy powodzenia w rekrutacji na wymarzone studia.

100%

dziekujeSamorząd Uczniowski ZS w Dobrzeniu Wielkim serdecznie dziękuje Radzie Rodziców za wsparcie finansowe organizowanych imprez kulturalnych w roku szkolnym 2015/16.

Opiekunowie SU
A. Babicka
A. Świtoń
M. Hume

wakcjeDrodzy Uczniowie

Podaliście nam przepis na udane wakacje, moglibyśmy wspólnie napisać o tym księgę. A przecież wystarczy tak niewiele...

Szczypta dobrego humoru, zapach dymu z ogniska, szum fal, kilka promieni słońca...Banalne? Nic podobnego! Każde wakacje są wyjątkowe.

Z życzeniami cudownych wakacji.

Rada Pedagogiczna

WP 20160621 12 11 21 Pro maly"Za aktywność i dzielenie się dobrymi praktykami na rzecz rozwoju czytelnictwa i integracji środowiska bibliotekarskiego w roku szkolnym 2015/2016" po raz drugi biblioteka szkolna otrzymała tytuł "Biblioteki na medal" przyznawany przez Redakcję ogólnopolskiego portalu "Biblioteki szkolne online!". Czujemy się zaszczyceni i dziękujemy wszystkim, którzy wspierając nasze działania przyczynili się do uzyskania wyróżnienia.

Nauczyciele bibliotekarze

Czytaj więcej...

20160621 112447 maly21 czerwca 2016r. uczniowie PG i LO gościli w murach Szkoły żołnierza armii polskiej – chorążego Stanisława Gawła – dowódcę plutonu X Opolskiej Brygady Logistycznej biorącego czynny udział w zagranicznych misjach wojskowych. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie i przybliżenie obyczajów panujących w krajach muzułmańskich, przypomnienie historii powstania islamu, pokazanie strojów noszonych przez kobiety i mężczyzn w Iraku, Afganistanie oraz innych krajach muzułmańskich oraz przybliżenie religii i kultury krajów, w których stacjonowali polscy żołnierze. Ponadto chorąży Gaweł zaprezentował sprzęt wojskowy używany podczas misji i przedstawił rolę i zadania brygady logistycznej. Wykładowi towarzyszyły prezentacje multimedialne z licznymi zdjęciami z misji, autentyczny sprzęt wojskowy oraz pamiątki zgromadzone w prywatnej kolekcji chorążego. Uczniowie mogli obejrzeć i dotknąć wszystkich rekwizytów, a nawet założyć stroje: czy rozpoznajecie swoje koleżanki w burkach?

Zdjęcia ze spotknia można zobaczyć w naszej galerii.

szkola odkrywcow talentowszkola z klasaeszkolalogo4odsonylogo d malegobipszkolapromujacazdrowie wyszp