^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła

Szanowni Państwo/ Rodzice Opiekunowie naszych Uczniów

w związku z przedłużeniem zdalnego nauczania do dnia 22.12.2020r. oraz zmianie terminu ferii zimowych zostają wprowadzone następujące zmiany dot. organizacji roku szkolnego 2020/2021:

 • spotkania z rodzicami online na platformie Google Classroom 16.12.2020r., godz. 17:00,
 • klasyfikacja uczniów za I semestr – 25.-1.2021r.,
 • rozpoczęcie II semestru roku szkolnego 2020/2021,
 • zebrania z rodzicami – podsumowanie osiągnięć uczniów w I semestrze – 27.01.2021r., godz. 17:00.

Wszystkie klasy Zespołu Szkół realizują nauczanie zdalne, poza uczniami klasy 3T realizującej obecnie praktyki zawodowe. Nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczne oraz konsultacje online poprzez platformę Google Classroom. Dla uczniów kończących szkołę egzaminem zewnętrznym organizowane są dodatkowe konsultacje, których miejsce, terminy i godziny zostały ustalone bezpośrednio między uczniami i nauczycielami.

Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli umieszczane są na bieżąco w edzienniku, do korzystania z którego zachęcamy Państwa.
                                                                     

Życzymy Państwu dużo zdrowia

     - dyrekcja Zespołu Szkół

  Jagielloński Turniej Matematyczny to ogólnopolski konkurs organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 2017/18. Od początku istnienia konkurs cieszy się popularnością wśród uczniów o szczególnych uzdolnieniach matematycznych.
   Turniej podzielony jest na trzy etapy: dwa elektroniczne i jeden stacjonarny. W pierwszym każdy uczeń zmierzył  się z bardzo trudnymi zadaniami matematycznymi przypisanymi do jego indywidualnego konta na stronie internetowej organizatora.  Najlepsi z najlepszych zostali zakwalifikowani do drugiego etapu,  wśród nich znalazł się uczeń naszego liceum – Kacper Mazurek. Licealiści, którzy osiągną najlepsze wyniki , zostaną zaproszeni do Krakowa, gdzie odbędzie się dwudniowy finał tego prestiżowego konkursu.

Kacper LO


11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość. W tym dniu pokaż, że jesteś patriotą i nie zapomnij o symbolach narodowych. Nawet najmłodsi przygotowują się na tę okazję. U nas w szkole uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej przygotowywali kotyliony w barwach narodowych.
 
20201106 125347 220201106 125246 1
20201106 132205 1 1

Szanowni Państwo/ Rodzice/Opiekunowie

W związku z  decyzją Rządu RP ogłoszoną  przez Premiera  RP Mateusza Morawieckiego  oraz decyzją Ministra Edukacji i Nauki, od dnia 9 do 29 listopada 2020r. zajęcia lekcyjne dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, w tym również uczniów klas 1- 3 PSP, odbywać będą się zdalnie, zgodnie z planem, a wszelkie zmiany w ich rozkładzie zamieszczane będą w e-dzienniku.

Zachęcamy wszystkich uczniów, a szczególnie uczniów klas kończących się egzaminami – ośmioklasisty, egzaminem maturalnym, egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie do korzystania z konsultacji indywidualnych lub grupowych, prowadzonych przez nauczycieli przedmiotów.

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy zgodnie z art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Informujemy, że wprowadzono także przepis zobowiązujący szkoły podstawowe do zapewnienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej uczniom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Działając zgodnie z wytycznymi MEN prosimy Państwa, którzy jesteście bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią tzn.  jesteście pracownikami służb medycznych lub mundurowych i nie jesteście w stanie zapewnić opieki swojemu dziecku, o taką informację poprzez e-dziennik, w terminie do 06.11.2020r.. Informacje te są nam niezbędne, aby zaplanować i zorganizować opiekę. Jednocześnie informujemy, ze zajęcia nauczania zdalnego dla pozostałych uczniów będą się odbywały  zgodnie z planem lekcji.  Natomiast zajęcia opiekuńcze zorganizowane zostaną zgodnie z otrzymanymi informacjami od Państwa, a  zainteresowani zostaną poinformowani o szczegółach poprzez e-dziennik.

Z życzeniami zdrowia dla nas wszystkich

Dyrekcja  Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim

Uczniowie biorący udział w projekcie EDUKO spotkali się online z p. Franciszkiem Sośnikiem. Pan Franciszek opowiadał o dawnych zwyczajach i tradycjach śląskich. O tych, które już dzisiaj zanikły, oraz o tych które nadal się kultywuje. Dzięki takim ludziom jak Pan Franciszek kultura śląska nie zaginie.
sosnik
bmk

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Decyzją Premiera RP z dnia 23 października 2020r. zostaje wprowadzona na terenie całego kraju strefa czerwona, w związku z powyższym klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz wszystkie klasy szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalne przechodzą na zdalny tryb pracy.

Od 26 października 2020r. zostaje wprowadzony w szkole - WARIANT C - NAUCZANIE ZDALNE.

Poszczególne typy szkół wchodzące w skład Zespołu Szkół pracować będą wg następującego planu:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 - klasy 1,2,3 - praca w trybie stacjonarnym.
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 – klasy 7,8 - praca w trybie zdalnym
 3. Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi, Publiczne Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia, Publiczne Liceum dla Dorosłych – wszystkie klasy praca w trybie zdalnym.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywać się będą zgodnie z planem, poprzez platformę Google Classroom.

                                              

Z wyrazami szacunku

dr Dorota Gajda-Szczegielniak – dyrektor ZS

nauczanie zdalne1

Uczniów uczestniczących w projekcie EDUKO – Bardzo Młoda Kultura, zapraszamy do udziału w konkursie literackim / plastycznym. Zachęcamy do wykonania pracy plastycznej pt. „Śląsk i jego mieszkańcy” lub napisania pracy na jeden z wybranych tematów:

 1. Jaki wizerunek kobiety-Polki XX i XXI w wyłania się z prac historycznych /literackich? W pracy uwzględnij obraz kobiety z czasów powstań śląskich.
 2. ,,Nie tylko krew i gniew”. Udowodnij, że czas powstań śląskich to nie tylko okres walk, gniewu i przelanej krwi, ale też czas bohaterów codzienności.

Termin oddania prac upływa 26 października 2020 r.

Zachęcamy – nagrody czekają!

Uczniowie naszej szkoły realizują projekt „przeTŁUMACZ się”  w ramach Eduko –  Bardzo Młoda Kultura. Zapraszamy na fotorelację  z dotychczasowych działań.

IMG 20201007 WA0013IMG 20201007 WA0006 2IMG 20201007 WA0008IMG 20201007 WA0016IMG 20201007 WA0010

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

W zawiązku z sytuacją pandemiczną oraz wydanymi przez Rząd RP zaleceniami,

od dnia 19 października 2020r. zostaje wprowadzony w szkole - WARIANT B - NAUCZANIE HYBRYDOWE (MIESZANE). Poszczególne typy szkół wchodzące w skład Zespołu Szkół pracować będą wg następującego grafiku:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 - praca w trybie stacjonarnym.
 2. Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w trybie hybrydowym( mieszanym) – tydzień pracy w szkole/tydzień nauki zdalnej.

Harmonogram zajęć :
 • od 19.X. 20r. do 23.X.20 klasy Ia, IIIa, IIIb - nauczanie stacjonarne,
 • IIap, IIbp, IIag, IIbg – nauczanie zdalne
 • w kolejnych tygodniach – naprzemiennie, klasy realizują nauczanie zdalne i stacjonarne, do odwołania.
3. Publiczne Technikum w trybie hybrydowym – tydzień pracy w szkole/tydzień nauki zdalnej.

Harmonogram zajęć :
 • od 19.X. 20r. do 23.X.20 klasy 1T, 3T   - nauczanie stacjonarne,w trybie stacjonarnym
 • 2Tp, 2Tg – nauczanie zdalne, za wyjątkiem 4T, która realizuje zajęcia
 • w kolejnych tygodniach – naprzemiennie, klasy realizują nauczanie zdalne i stacjonarne, do odwołania.
 1. Branżowa Szkoła I Stopnia – zgodnie z planem co drugi tydzień, z wyjątkiem klasy III BS, dla której zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek. Zajęcia praktycznej nauki zawodu dla uczniów Branżowej szkoły I Stopnia odbywać się będą zgodnie z planem.
 2. Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – praca w trybie stacjonarnym.

O wszelkich szczegółach i zmianach informować będziemy Państwa poprzez edziennik.


Z wyrazami szacunku
dr Dorota Gajda-Szczegielniak – dyrektor ZS

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ucznia naszego liceum, Grzegorza Łaty, który odszedł od nas w wieku zaledwie 17 lat.

Grzegorz był absolwentem naszego gimnazjum, od ponad czterech lat także członkiem koszykarskiej drużyny Dobrzeń Rockers.
W ostatnich dwóch sezonach pełnił funkcję kapitana drużyny.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako uczeń uśmiechnięty, otwarty na drugiego człowieka i z dużym poczuciem humoru.
W sporcie cechowała go ogromna dynamika, nieustępliwość i wola walki.

W imieniu całej społeczności Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim przekazujemy rodzinie Grzegorza oraz jego przyjaciołom i znajomym wyrazy głębokiego współczucia.

GrzegorzLata