^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła
IMG 353213 września w naszej szkole odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania. Uczniowie i nauczyciele po raz kolejny wzięli udział w akcji ogólnopolskiej. Uczniowie klasy II b LO przy wsparciu koleżanek i kolegów z klasy ósmej SP sami wybrali fragmenty utworów: Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Stefana Żeromskiego oraz Brunona Schulza i na ich podstawie przygotowali montaż słowno-muzyczny. Wydarzenie zostało zorganizowane jako jeden z projektów czytelniczych realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

logo maks napisJeżeli lubisz intelektualną rozrywkę w formie internetowych gier matematycznych zapisz się na konkurs Maks Matematyczny!
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
1) Konkurs odbędzie się 24.10.2019 r.
2) Zadaniem konkursowym uczestnika konkursu jest samodzielne rozwiązywanie 2 zadań optymalizacyjnych w formie internetowych gier matematycznych, w dniu konkursu.
3) Zapisu wraz z opłatą za udział w konkursie w wysokości 10 zł można dokonać u swojego nauczyciela matematyki, w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2019 r.
4) Adresaci: uczniowie od klasy drugiej szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły średniej.
5) Szczegółowe informacje na stronie: Mogalo - internetowe konkursy dla szkół
6) Nagrody:
-W każdej z 11 kategorii zwycięzca otrzyma nagrody o wartości od 400 zł do 1100 zł (w skład wartości może wejść obóz naukowy albo nagroda gotówkowa albo voucher do wykorzystania u naszych sponsorów albo kombinacja różnych nagród) oraz medal
- W każdej z 11 kategorii uczeń z II miejsca otrzyma nagrody o wartości od 300 zł - 600 zł (j.w.) oraz medal
- W każdej z 11 kategorii uczeń z III miejsca otrzyma nagrody o wartości 250 zł - 500 zł (j.w.)
oraz medal
- W każdej z 11 kategorii uczeń z IV i V miejsca otrzyma nagrody o wartości 50 zł - 100 zł (voucher do wykorzystania u naszych sponsorów)
- Dalsze miejsca będą nagradzane zgodnie z możliwościami organizatora oraz proporcjonalnie względem liczby uczestników w danej kategorii
- Wśród nagród znajdą się nagrody pieniężne, vouchery do wykorzystania w sklepach, opcjonalnie nagrody rzeczowe, a jeśli możliwości organizacyjne pozwolą również obozy i wycieczki.

Spróbuj swoich sił!!!
Serdecznie zapraszamy!

Szkolny Koordynator Konkursu
Anna Kania

IMG 34256 września już po raz trzeci wzięliśmy udział w akcji ogólnopolskiej – „Odjazdowy Bibliotekarz”. Tym razem udaliśmy się na rowerach do Murowa. Odwiedziliśmy Gminną Bibliotekę Publiczną w Murowie. Pani Halina Lubacz – kierownik biblioteki, opowiedziała nam o bibliotece, przedstawiła nam katalog informacyjno-wyszukiwawczy, następnie udaliśmy się na rowerach do Zagwiździa do zabytkowej huty żelaza. Jest to najstarszy zachowany budynek w kompleksie kluczborskiej huty. Został wybudowany w 1802 r. i wchodzi w skład zespołu zabudowań huty powstałej w połowie XVIII w. jako jeden z ważnych ośrodków ówczesnego przemysłu metalurgicznego w Królestwie Prus. Obiekt ten wielokrotnie został nagrodzony na szczeblu regionalnym i krajowym. Tam na nas czekał pan Andrzej Puławski, który szczegółowo przybliżył nam historię powstania huty. Mieliśmy okazję poznać wytwory kluczborskiej huty, miejscowe tradycje przemysłowe oraz dawne przedmioty codziennego użytku.
Po szczegółowej dawce historii regionu, wzięliśmy udział w Narodowym Czytaniu „Katarynki”- Bolesława Prusa z udziałem wójta gminy Murów i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagwiździu. Pani Halina Lubacz , przygotowała prezentację multimedialną nt. utworu. Wysłuchaliśmy muzyki prawdziwych kataryniarzy. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku.
Pani Halina Lubacz , zaprosiła nas również na spacer po parafialnym ogrodzie botanicznym w Zagwiździu. Ogród powstał w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Jego założycielem był ówczesny proboszcz parafii, ks. Franciszek Ogórek, budowniczy zagwiździańskiego kościoła. Całe piękno i splendor ogród posiada, dzięki zaangażowaniu grupy parafian, którzy systematycznie poświęcają swój wolny czas, ciągle go upiększając. Wycieczka rowerowa dostarczyła nam wiele niezapomnianych wrażeń, obfitych w wiedzę z historii kultury regionu, integracji młodzieży , wymiany doświadczeń nauczycieli bibliotekarzy, w kreowaniu kultury czytelniczej , na długo pozostanie w naszej pamięci.

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć gdzie zobaczymy fotorelację z tego wydarzenia.

uwaga rodziceSerdecznie zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów uczniów Zespołu Szkół tj. Szkoły Podstawowej, Liceum, Technikum, Szkoły Branżowej na spotkanie z dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami które odbędzie się w dniu 11.09.2019r. w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 94

 - godz. 17:00 rodzice uczniów klasy1 PSP nr 3
 - godz. 17:00 klas VII PSP nr 3, I LO, I T, BS Ist. , hala widowiskowo-sportowa
 - godz.17:30 rodzice uczniów klas: 2 i VIII PSP, II LO, 2,3 T, II, III BS I - spotkanie z wychowawcami w klasach
 - godz.17:30 rodzice uczniów klas III LO i 4T – spotkanie z wicedyrekcją dot. egzaminu maturalnego 2020, hala widowiskowo-sportowa

Serdecznie zapraszamy
– Dyrekcja i Nauczyciele ZS

Szczegóły spotkania oraz wykaz sal znajdują się w załączniku.

gim18 gielda podreczniki2W czwartek 5 września br. od godziny 12:10 – 14:00 w Dobrzeniu Wielkim (w holu głównym szkoły) będzie można kupić i sprzedać wycenione podręczniki. Zainteresowane osoby zapraszamy o zgłaszanie się do samorządu uczniowskiego i nauczyciela bibliotekarza - Pani Sabiny Lazik-Wodarz.
aaRodzice lub opiekunowie prawni uczniów klas: pierwszych, drugich, siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej nr 3 proszeni są o zgłaszanie się do biblioteki szkolnej po odbiór podręczników dotacyjnych, w następujących terminach:
6 września (piątek) – 11:30- 17:00
9 września (poniedziałek) – 8:00- 17:00

Zapraszamy !
rozpoczecie roku2 września uczniowie całego Zespołu Szkół wraz z Gronem Pedagogicznym uroczyście rozpoczęli kolejny rok szkolny. W tym roku w murach naszej szkoły po raz pierwszy znaleźli się nie tylko uczniowie klas pierwszych i siódmych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, ale przede wszystkim absolwenci szkół podstawowych, którzy zainaugurowali edukację w zreformowanym czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum oraz w szkole branżowej. W murach naszej szkoły znaleźli się również absolwenci, historycznych już, gimnazjów. Inauguracji dokonała Pani dyrektor, dr Dorota Gajda-Szczegielniak, uroczyście ogłaszając koniec wakacji i życząc wszystkim uczniom sukcesów w nauce, przypominając, iż obchodzona w tym roku 80. rocznica wybuchu II wojny światowej uświadamia wszystkim, że tamte tragiczne doświadczenia wykluczyły z edukacji całe pokolenie. Akcenty przypominające tę największą z wojen XX w. obecne były podczas całej uroczystości. Tradycją naszej szkoły są wykłady inauguracyjne wygłaszane przez zaproszonych gości. W tym roku gościliśmy prof. dra hab. Grzegorza Francuza z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego, filozofa i etyka, który w niezwykle interesujący sposób przedstawił zebranym hellenistyczne i wschodnie koncepcje szczęścia, wzbogacając je elementami współczesnego coachingu. Wykład Pana Profesora to ukłon w stronę zreformowanej w liceum i technikum podstawy programowej, która po raz pierwszy w historii polskiej edukacji wprowadza obowiązkowe nauczanie filozofii w szkole średniej.
Zapraszamy też do naszej galerii.
Mirosława Grabowska
skorpion zaproszenieSkorpion dance team zaprasza na zajęcia do Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim. Przyjdź na pierwszy trening w środę 4 września o godzinie 18:00. Szczegóły znajdują się na plakacie.

szkola odkrywcow talentowszkola z klasalogo d malegobipszkolapromujacazdrowie wyszpszkolne kolo mediatorowprojekt
KZdRP 3