^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła
Zastępstwa   27.09.2017r.

(środa)

Lekcja

Nauczyciel nieobecny

Przedmiot

Klasa

Nauczyciel

zastępujący

Uwagi

27.09.2017r. (środa)

7p. J. Kasprzykbiofizyka

IIIb

Udział uczniów w happeningu

Happening ekologiczny „Like for lake” – udział w imprezie biorą wszystkie klasy PG, LO oraz klasy VII PSP oraz wszyscy nauczyciele
poza tymi, którzy mają zajęcia lekcyjne w T oraz ZSZ w Dobrzeniu Małym. Plan imprezy oraz wykaz nauczycieli sprawujących opiekę
nad uczniami  - odrębny harmonogram .
szkola odkrywcow talentowszkola z klasaeszkolalogo4odsonylogo d malegobipszkolapromujacazdrowie wyszp