^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła

W załączniku znajduje się informator szkolny na rok 2019/2020 Znajdziemy tam:
- ogólne informacje na temat szkoły,
- terminy spotkań z rodzicami,
- godziny zajęć lekcyjnych,
- godziny pracy pedagoga, psychologa, pielęgniarki i biblioteki,
- kalendarium roku szkolnego,
- wykaz dodatkowych dni wolnych,
- wykaz konsultacji nauczycielskich,
- przydział wychowawstw.