^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła
 1. W dniach 4,5,6 maja 2021r. zdający stawiają się przed budynkiem szkoły o wyznaczonej godzinie:
 • Klasa IIIa – godz. 8:10
 • Klasa IIIb – godz. 8:20
 • Klasa 4T – godz. 8:30
 • LOD i absolwenci – godz. 8:40
 1. Przystępujący do egzaminu maturalnego ustawiają się w bezpiecznej odległości od siebie (min. 1,5m) przed wejściem do budynku szkolnego ( wejście główne od strony kościółka Św. Rocha), pamiętając o zakryciu ust i nosa maseczką. 
 2. Do budynku szkolnego wchodzą pojedynczo i dezynfekują ręce. Wejściem do budynku szkolnego kierować będzie wyznaczony na dany dzień nauczyciel lub pracownik szkoły.
 3. Po  wejściu do budynku zdający przechodzi do szatni ( wejściem głównym), gdzie nauczyciel wskaże mu wyznaczone dla danej klasy/grupy miejsce, w którym będą znajdowały się przeźroczyste worki, do którego należy włożyć swoje rzeczy osobiste. Następnie opuszcza szatnię bocznym wyjściem.
 4. W dniach, w których egzamin odbywać się będzie w hali tj. 4 i 5 maja 2021r. , zdający przechodzi w jej kierunku (ustawia się z zachowaniem bezpiecznej odległości ) i oczekuje na wejście do hali.

W dniach, w których egzamin odbywać się będzie w salach lekcyjnych – informacje o tym w jakiej sali odbywa się egzamin wraz z listą zdających w danej sali każdorazowo o godz. 7:30 umieszczane będą przy wejściu głównym do szkoły.

 1. Wejście do sali egzaminacyjnej odbywać się będzie pojedynczo ( bezpieczna odległość, zakryte usta i nos), za okazaniem dokumentu tożsamości. W celu zidentyfikowania tożsamości nauczyciel może poprosić o odsłonięcie twarzy.
 2. Losowania miejsca, przy którym zdający będzie pracował przeprowadza nauczyciel, który losuje numer miejsca i pokazuje wylosowany numer zdającemu.
 3. Zdający wnosi do sali egzaminacyjnej tylko przybory do pisania ( długopis/ pióro z czarnym tuszem). Pozostałe przybory i pomoce zapewnia szkoła.
 4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin zdający może przynieść własną butelkę wody i wnieść ją do Sali egzaminacyjnej. W czasie egzaminu butelka z wodą stoi obok stolika.
 5. Po zajęciu właściwego miejsca, zdający oczekuje na rozpoczęcie egzaminu.
 6. W czasie egzaminu zdający może zdjąć maseczkę. Każde odejście od stolika wiąże się z założeniem maseczki.
 7. Po zakończonym egzaminie i oddaniu arkusza zdający opuszcza salę egzaminacyjną i udaje się do szatni, skąd zabiera worek, w którym umieścił swoje rzeczy osobiste.
 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu na parterze w holu szkoły.
 9. W każdym dniu, w którym będzie dobywał się egzamin czynności związane z wejściem do budynku szkolnego i jego rozpoczęciem będą powtarzane.

Maturzysto pamiętaj! 

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa. Nie możesz również uczestniczyć w sesji egzaminacyjnej jeżeli osoba, z którą mieszkasz, przebywa na kwarantannie.
 • Jeżeli jesteś chory lub zachorujesz w trakcie sesji egzaminacyjnej, poinformuj telefonicznie Dyrekcję szkoły. Pamiętaj, że będziesz miał szansę zdawać egzaminy w terminie dodatkowym.
 • Wchodząc do szkoły, rozmawiając z kolegami, nauczycielami nie zdejmuj maseczki. Pamiętaj również o zasadach bezpieczeństwa: dystans, dezynfekcja rąk!
 • Po egzaminie NIEZWŁOCZNIE opuść budynek szkoły. Nie czekaj na innych zdających, wrażeniami z egzaminu podzielisz się w domu za pomocą mediów społecznościowych.
 • Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

JEŻELI POCZUJESZ SIĘ ŹLE, NATYCHMIAST POINFORMUJ O TYM NAUCZYCIELA LUB DYREKCJĘ SZKOŁY.