^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła

Colin Baker niegdyś powiedział:

„Decyzja o wychowaniu dzieci na dwujęzyczne jest decyzją ważną. Jej wpływ na dzieci i rodziców będzie odczuwalny przez całe życie. Fakt bycia dwujęzycznym lub jednojęzycznym może warunkować dziecka tożsamość, warunki socjalne, nauczanie, zajęcia, małżeństwo, miejsce zamieszkania, podróże i sposób myślenia.”

Z tego cytatu można wyciągnąć jeden, bardzo ważny wniosek: osoba dwujęzyczna ma większe możliwości i szanse w dzisiejszym świecie niż osoba jednojęzyczna.

Korzyści płynące z dwujęzyczności:

 1. możliwość komunikowania się z większą niż osoba jednojęzyczna liczbą różnych grup ludzi
 2. dwa światy doznań specyficzne dla każdego języka, np. sposobu prowadzenia rozmów, jedzenia, odbierania sztuki, itp.
 3. większe możliwości w znalezienia zatrudnienia w międzynarodowych przedsiębiorstwach co jest typowe dla naszego regionu
 4. osoba dwujęzyczna może być łącznikiem między pokoleniami, łączyć pokolenia, burzyć uprzedzenia, jest bardziej związana z rodziną, z dziadkami, rodzicami
 5. dwujęzyczność to przewaga w sposobie myślenia - dwa słowa na określenie jednego przedmiotu lub zjawiska, pomaga rozwijać kreatywność i poszerzać horyzonty myślowe.
 6. większa cierpliwość i wyrozumiałość w kontaktach z osobami, które nie opanowały w pełni języka
 7. w teście na inteligencję osoby dwujęzyczne osiągają nieco wyższe wyniki niż jednojęzyczne
 8. potrafią lepiej planować oraz myśleć abstrakcyjnie i wychwytywać istotne informacje, a przez to łatwiej uczą się kolejnych języków.
 9. osoby te wykazuję więcej polotu i fantazji w sposobie myślenia, są bardziej wyczulone na niuanse językowe.
 10. korzyści w rozwoju emocjonalnym - przyswojenie nowej, obcej kultury odgrywa istotną rolę w procesie kształtowania się tożsamości i poczucia przynależności młodego człowieka – szanuje on kulturę i język innej osoby
 11. korzyści zdrowotne - Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że mózg osób wielojęzycznych później się starzeje – później zauważa się oznaki demencji i choroby Alzheimera.

Z wieloletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że klasy dwujęzyczne zawsze kończyły swą edukację w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim jako klasy osiągające najlepsze wyniki, dlatego śmiem twierdzić, że dwujęzyczność naprawdę rozwija i powyższe zalety są prawdziwe. Nasi absolwenci to osoby otwarte, potrafiące odnaleźć się zarówno w sferze zawodowej jak i w społeczeństwie w którym żyją. Proszę przemyśleć powyższe i dokonać właściwego wyboru.

mgr Beata Jonczyk