^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła
Serdecznie zapraszamy na wydarzenie online „Poznaj nas bliżej!” organizowane przez  Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim!
   Już od 10.05. do 12.05.2021r. Liceum Ogólnokształcące, Technikum oraz Szkoła Branżowa otworzy się na przyjęcie 8-klasistów zainteresowanych wyborem właśnie naszej placówki. Zamysłem tego wydarzenia jest umożliwienie zapoznania się ze szkołą, jej zaletami oraz oferowanymi kierunkami jeszcze przed przystąpieniem do niej jako uczeń. Spotkania skierowane są zarówno do młodzieży, jak i rodziców.
   Odbędą się na platformie Microsoft Teams, gdzie powstaną specjalne pokoje odpowiadające konkretnemu kierunkowi. Będą w nich czekać otwarci na rozmowę uczniowie uczęszczający na dany profil, a także dyrekcja i doradca zawodowy, którzy z wielką chęcią odpowiedzą na wasze pytania. Przedstawione zostaną atuty i charakterystyka każdego kierunku z perspektywy ucznia. Jest to zatem idealna okazja, aby poznać bliżej atrakcyjne oferty dobrzeńskiego Liceum! Szczegóły dotyczące poszczególnych profilów wraz godzinami zamieszczone zostały na poniższym plakacie promującym wydarzenie.
   Zachęcamy do wzięcia udziału i lepszego poznania naszej szkoły oraz kierunku, którym jesteś zainteresowany! W ramach atrakcji przygotowaliśmy dla Was również specjalny pokaz budynku Liceum zbudowanego w Minecrafcie! Jego prezentacja nastąpi w czwartek 13.05.2021r. w godzinach 17:30-18:30. Nie może Cię tam zabraknąć!

 

Spotkanie z uczniami LO - grupa ogólna - PONIEDZIAŁEK 10.05.21 godz. 17:30-18:30

Spotkanie z dyrekcją Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim - PONIEDZIAŁEK 10.05.21 godz. 17:30-18:30

Spotkanie z uczniami Publicznego Technikum i Szkoły Branżowej w Dobrzeniu Małym - PONIEDZIAŁEK 10.05.21 godz. 17:30-18:30

Spotkanie z uczniami LO - grupa biologiczno-chemiczna - WTOREK 11.05.21 godz. 17:30-18:30

Spotkanie z doradcą zawodowym LO - WTOREK 11.05.21 godz. 17:30-18:30

Spotkanie z uczniami Publicznego Technikum i Szkoły Branżowej w Dobrzeniu Małym - WTOREK 11.05.21 godz. 17:30-18:30

Spotkanie z uczniami LO - grupa pedagogiczno-psychologiczna - ŚRODA 12.05.21 godz. 17:30 - 18:30

Spotkanie z dyrekcją Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim - ŚRODA 12.05.21 godz. 17:30-18:30

Spotkanie z uczniami Publicznego Technikum i Szkoły Branżowej w Dobrzeniu Małym - ŚRODA 12.05.21 godz. 17:30-18:30

 
1 2

Wasz egzamin odbywać się będzie wg poniższego harmonogramu z zachowaniem wyjątkowych procedur związanych z wystąpieniem pandemii, a co za tym idzie z zachowaniem wyjątkowych środków ostrożności i bezpieczeństwa.  Szczegółowe informacje dotyczące organizacji, przebiegu egzaminu, procedur z nim związanych zostały do Was skierowane poprzez e-dziennik.. Zobowiązuję wszystkich do szczegółowego zapoznania się z tymi procedurami.

Egzamin odbywać się będzie tylko z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych w części pisemnej. Wszyscy  zdający z LO, Technikum, LOD oraz  absolwenci  przystępują do egzaminu  w budynku Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim.

Harmonogram egzaminów w części pisemnej:

L.p.

Data 

Przedmiot

Godzina

Poziom egzaminu

1.

04.05.21r. (wtorek)

j. polski

9:00

podstawowy

2.

05.05.21r. (środa)

matematyka

9:00

podstawowy

3.

06.05.21r. (czwartek)

j. angielski

9:00

podstawowy

4.

07.05.21r. (piątek)

j. angielski

9:00

rozszerzony

5.

10. 05.21r. ( poniedziałek)

j. polski

9:00

rozszerzony

6.

11.05.21r. (wtorek)

matematyka

9:00

rozszerzony

 

11.05.21r. (wtorek)

wos

14:00

rozszerzony

7.

12.05.21r. (środa)

biologia

9:00

rozszerzony

8.

13.05.21r. (czwartek)

geografia

9:00

rozszerzony

9.

13.05.21r. (czwartek)

j. niemiecki

14:00

podstawowy

10.

14.05.21r. (piątek)

chemia

9:00

rozszerzony

11.

14.05.21r. (piątek )

j. niemiecki

14:00

rozszerzony

12.

17.05.21r. (poniedziałek)

historia

9:00

rozszerzony

13.

18.05.21r. (wtorek)

fizyka

9:00

rozszerzony

14.

19.05.21r. (środa)

informatyka

9:00

rozszerzony

Informacje o organizacji, procedurach przebiegu egzaminu maturalnego, wytyczne MEN, MZ, GIS znajdziecie również na stronach:

http://www.kuratorium.opole.pl/

https://www.cke.gov.pl/

https://oke.wroc.pl/

Drodzy Maturzyści, czas w jakim przyszło wam przystępować do egzaminu jest szczególny i wyjątkowy.  Wierzymy  jednak, że sprostacie temu trudnemu zadaniu, a  wynik egzaminu będzie taki, aby otworzyć Wam drzwi do wymarzonych uczelni wyższych. Trzymamy za Was mocno kciuki. Życzymy dużo zdrowia.  Powodzenia!

 

                                               dr Dorota Gajda - Szczegielniak  i Małgorzata Świderska

 

 1. W dniach 4,5,6 maja 2021r. zdający stawiają się przed budynkiem szkoły o wyznaczonej godzinie:
 • Klasa IIIa – godz. 8:10
 • Klasa IIIb – godz. 8:20
 • Klasa 4T – godz. 8:30
 • LOD i absolwenci – godz. 8:40
 1. Przystępujący do egzaminu maturalnego ustawiają się w bezpiecznej odległości od siebie (min. 1,5m) przed wejściem do budynku szkolnego ( wejście główne od strony kościółka Św. Rocha), pamiętając o zakryciu ust i nosa maseczką. 
 2. Do budynku szkolnego wchodzą pojedynczo i dezynfekują ręce. Wejściem do budynku szkolnego kierować będzie wyznaczony na dany dzień nauczyciel lub pracownik szkoły.
 3. Po  wejściu do budynku zdający przechodzi do szatni ( wejściem głównym), gdzie nauczyciel wskaże mu wyznaczone dla danej klasy/grupy miejsce, w którym będą znajdowały się przeźroczyste worki, do którego należy włożyć swoje rzeczy osobiste. Następnie opuszcza szatnię bocznym wyjściem.
 4. W dniach, w których egzamin odbywać się będzie w hali tj. 4 i 5 maja 2021r. , zdający przechodzi w jej kierunku (ustawia się z zachowaniem bezpiecznej odległości ) i oczekuje na wejście do hali.

W dniach, w których egzamin odbywać się będzie w salach lekcyjnych – informacje o tym w jakiej sali odbywa się egzamin wraz z listą zdających w danej sali każdorazowo o godz. 7:30 umieszczane będą przy wejściu głównym do szkoły.

 1. Wejście do sali egzaminacyjnej odbywać się będzie pojedynczo ( bezpieczna odległość, zakryte usta i nos), za okazaniem dokumentu tożsamości. W celu zidentyfikowania tożsamości nauczyciel może poprosić o odsłonięcie twarzy.
 2. Losowania miejsca, przy którym zdający będzie pracował przeprowadza nauczyciel, który losuje numer miejsca i pokazuje wylosowany numer zdającemu.
 3. Zdający wnosi do sali egzaminacyjnej tylko przybory do pisania ( długopis/ pióro z czarnym tuszem). Pozostałe przybory i pomoce zapewnia szkoła.
 4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin zdający może przynieść własną butelkę wody i wnieść ją do Sali egzaminacyjnej. W czasie egzaminu butelka z wodą stoi obok stolika.
 5. Po zajęciu właściwego miejsca, zdający oczekuje na rozpoczęcie egzaminu.
 6. W czasie egzaminu zdający może zdjąć maseczkę. Każde odejście od stolika wiąże się z założeniem maseczki.
 7. Po zakończonym egzaminie i oddaniu arkusza zdający opuszcza salę egzaminacyjną i udaje się do szatni, skąd zabiera worek, w którym umieścił swoje rzeczy osobiste.
 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu na parterze w holu szkoły.
 9. W każdym dniu, w którym będzie dobywał się egzamin czynności związane z wejściem do budynku szkolnego i jego rozpoczęciem będą powtarzane.

Maturzysto pamiętaj! 

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa. Nie możesz również uczestniczyć w sesji egzaminacyjnej jeżeli osoba, z którą mieszkasz, przebywa na kwarantannie.
 • Jeżeli jesteś chory lub zachorujesz w trakcie sesji egzaminacyjnej, poinformuj telefonicznie Dyrekcję szkoły. Pamiętaj, że będziesz miał szansę zdawać egzaminy w terminie dodatkowym.
 • Wchodząc do szkoły, rozmawiając z kolegami, nauczycielami nie zdejmuj maseczki. Pamiętaj również o zasadach bezpieczeństwa: dystans, dezynfekcja rąk!
 • Po egzaminie NIEZWŁOCZNIE opuść budynek szkoły. Nie czekaj na innych zdających, wrażeniami z egzaminu podzielisz się w domu za pomocą mediów społecznościowych.
 • Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

JEŻELI POCZUJESZ SIĘ ŹLE, NATYCHMIAST POINFORMUJ O TYM NAUCZYCIELA LUB DYREKCJĘ SZKOŁY.

1 kwietnia br. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 –  nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet spis.gov.pl i weź udział w loterii

spis powszechny scaled

Quiz cieszył się sporym powodzeniem, z czego jesteśmy z p. Gabrysią bardzo zadowolone i był na wysokim poziomie. Widać, że Wasza wiedza w zakresie ochrony środowiska i ekologii jest znaczna, co świadczy o tym, że interesujecie się tą tematyką. Dziękujemy za wszystkie prace. Nikt nie odejdzie z pustymi rękami. Postanowiłyśmy nagrodzić wszystkich drobnymi upominkami. Otrzymacie je jak wrócimy do szkoły, co ma się odbyć niebawem.
Jeszcze tylko poinformuję, że pierwsze miejsca zajęli:
w kategorii klas 1-3 Paulina z klasy 1,
klas 7-8 Laura z klasy 7,
a w kategorii LO Oliwier z klasy 1.

Wszystkim Wam gratulujemy wyników.
A. Babicka
quiz
 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji
i zachęcić do korzystania z niej. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację – jedną z metod polubownego rozwiązywania sporu.

mediacjeKonkurs2021Osoby zainteresowane udziałem zapraszam do kontaktu
 pedagog Małgorzata Gosztyła 

   13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Decyzją najwyższych władz Związku Sowieckiego, wiosną 1940 roku, zamordowano blisko 22 tys. jeńców wojennych zatrzymanych po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski we wrześniu 1939 roku.  Trzy lata później, 13 kwietnia 1943 roku, Niemcy ogłosili informację o odkryciu masowych grobów polskich oficerów w lesie pod Katyniem. Władze sowieckie nie przyznały się do popełnionej zbrodni. Prawda była ukrywana przez ponad pół wieku. Przełom nastąpił w 1990 roku, kiedy Związek Sowiecki przyznał, iż zbrodni dokonali funkcjonariusze NKWD.
   Uczniowie klasy ósmej wzięli udział w specjalnej lekcji historii, która była poświęcona temu tragicznemu wydarzeniu. W poniedziałek 12 kwietnia, uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej online pt.: Zbrodnia katyńska. Historia, polityka, konteksty kultury, którą przeprowadziła p. Monika Sobczak, edukatorka Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Dla uczniów naszej szkoły była to niezwykle cenna lekcja historii.

ZawKL8ZawKL8 1

DSD logoDotarła do nas radosna informacja o zdanym egzaminie DSD II przez uczniów grupy z rozszerzonym nauczaniem języka niemieckiego Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim. Cieszy fakt, że pomimo pandemii i zdalnego nauczania wszyscy przystępujący zdali ten prestiżowy międzynarodowy certyfikat językowy DSD II (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz). Egzamin sprawdza opanowanie języka aż na poziomie C1. Ten prestiżowy certyfikat jest ważnym dokumentem potwierdzającym umiejętności językowe. Jest on oczekiwany i mile widziany przez pracodawców, którzy szukają pracowników z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego. DSD II po raz pierwszy zdała uczennica Technikum z Dobrzenia Małego, której bardzo zależało na zdobyciu certyfikatu. W każdej branży, a w szczególności w logistyce (taki profil kończy nasza przyszła pani technik) potwierdzona znajomość języka niemieckiego i to nie tylko maturą, lecz również certyfikatem wydanym przez odpowiednik naszego MEN w Niemczech jest wymiernym plusem i to nie tylko przy zdobyciu pracy lecz również przy zarobkach. Uczniowie, którzy zdobyli  DSD II to: Amanda Skowronek z PT, Weronika Pollok, Piotr Koprek, Viktoria Wieczorek i Sandra Kociok z LO .

Gratulujemy wszystkim tego jakże prestiżowego osiągniecia.

                                                                                                                  Szkolny koordynator ds. DSD
Beata Jonczyk